standard-title Klizne kapije sa motorima Klizne kapije se proizvode u svim veličinama i za različite objekte, od privatnih kuća i dvorišta do industrijskih pogona. Radimo ih po mjeri u skladu sa zahtjevima naručioca. U zavisnosti od veličine i težine kapija, ugrađuju se motori različitih snaga. Klizna kapija se izradjuje od čeličnih pravougaonih ili kvadratnih profila. Njihova zaštita od korozije se vrši cinčanjem. Klizna kapija se izradjuje u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine

Klizne kapije sa motorima

Klizne kapije se proizvode u svim veličinama i za različite objekte, od privatnih kuća i dvorišta do industrijskih pogona. Radimo ih po mjeri u skladu sa zahtjevima naručioca. U zavisnosti od veličine i težine kapija, ugrađuju se motori različitih snaga. Klizna kapija se izradjuje od čeličnih pravougaonih ili kvadratnih profila. Njihova zaštita od korozije se vrši cinčanjem. Klizna kapija se izradjuje u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine