standard-title Sajamski namještaj

Sajamski namještaj

Našom uslugom, obuhvaćena je i izrada štanda, transport i montaža, po najpovoljnijim uslovima za naše klijente. Nakon izrade glavnog projekta sajamskog štanda, pristupa se razradi svakog pojedinačnog elementa kroz radioničke crteže. Sa klijentima definišemo boje, materijale i detalje štanda. Svi uzorci materijala koji će biti upotrebljeni na štandu šalju se klijentu na verifikaciju, nakon čega se pristupa poručivanju materijala, izradi i probnoj montaži u okviru naše radionice. Upotreba najmodernijih CNC mašina, omogućuje nam da svaku zajedničku kreaciju sprovedemo u stvarnost, kroz najrazličiije obilke, dok najnoviji materijali u industriji pružaju nesvakidašnji efekat. Investitor će biti u prilici da prvi put vidi štand svoje kompanije prije nastupa na sajamskoj menifestaciji i eventualno ukaže na detalje koje želi da se unaprijede.

katalog-namestaj-dsm-international